PRESENTATION:

 

 
UTBILDNING:

     Kirsten Mårtensson, leg psykoterapeut
   

Interaktionistiskt förändringsarbete,
Psykodynamisk psykoterapi,
KBT,
Konstnärlig metodik för psykoterapeuter,
Symboldramaterapi,
Lifespan Integration

 

 

 

 

 

 

2024-02-22